Over EHBRooster.be

EHBRooster.be werd gemaakt op 23 September 2015 nadat bekend werd dat Erasmus Hogeschool Brussel was overgestapt naar SPlus om de lessenroosters samen te stellen.

Wegens de incompatibiliteit met iOS devices, slechte performantie, geen mogelijkheid tot bookmarking, geen mogelijkheid tot exporteren en bovendien een slechte lay-out voor de uurroosters heb ik besloten deze site op te richten.

Over mezelf

Mijn naam is Maxim Van de Wynckel (Maximvdw). Tot eind van mijn 2de jaar Digi-X aan de Erasmus Hogeschool Brussel gebruikte ik de tool 'Vub2GCal' om mijn lessenrooster te bekijken. Helaas kon dit niet meer na de overstap naar hun eigen SPlus systeem dus heb ik wat tijd gestoken om deze converter te maken zodat ik later geen tijd verlies om mijn lessenrooster raad te plegen.

For the geeks

De huidige front-end van het Erasmus lessenrooster laat de wensen over:

EHBRooster.be werkt in twee delen:

Daemon

De daemon die geschreven is in Java zal eerst alle modeltrajecten en vervolgens de vakken van deze trajecten opvragen. Vervolgens gaat hij per vak/per week de lessenroosters ophalen.

Doordat SPlus met een cookie gebaseerde navigatie werkt en er steeds tokens van de vorige pagina moeten worden meegegeven is dit proces intensiever dan voordien toen de lessenroosters nog bij de VUB stonden.

Nadat de timetable is gevuld met nieuwe gegevens worden deze gecontrolleerd tegenover de huidige database. Indien er wijzigingen zijn worden deze aangepast aan de main database.

Er werd door mij gekozen om Java gebruiken voor de daemon zodat we toegang hadden tot een sterke programmeer taal die bovendien beschikte over een makkelijk te gebruiken Entity Framework om de conversie naar de database te vergemakkelijken.

Daemon status

Front end

De front end is wat je nu ziet. Deze is geschreven in PHP, HTML (en CSS,JS). Deze haalt alle gegevens van de lessenroosters op uit de MySQL database waar de daemon alles naartoe saved.

Ook zal de front end de lessenroosters exporteren en PDT schema's opstellen.